Sidste opdatering den 20/12-2000


Specialistuddannelse for patruljefolk

Kræver gåpåmod hos deltagerne - og det har de.

Af Nikolaj Grøn

Med en videregående patruljeuddannelse i baglommen får deltagerne forudsætningerne for at arbejde i en patrulje, men mange savner et videre forløb inden for patruljetjenesten. Derfor brugte en række patruljefolk weekenden 27. - 29. oktober på at videreuddanne sig inden for en af patruljens funktioner. Arrangørerne var Hjemmeværnsregion VI og Patruljekompagniet ved Østre Landkommando, og kurset var det andet af slagsen.

Der er tale om en modulopbygget videreuddannelse af patruljens specialister: spejder, finskytte, signalmand, sprængningsmand og sanitetsmand.

Kursusleder, premierløjtnant Peter Hørk, fra patruljekompagniet, var positivt overrasket over elevernes gå-på-mod og motivation og kunne konstatere, at de havde lært en masse, som der kan arbejdes videre med hjemme i patruljerne.

Det viste tilbagemeldingerne fra kursisterne også. Rene Brink fra patruljedeling ved hjemmeværnskompagni 2440 Aarhus var tydeligvis begejstret:

"Kurset er et mål for patruljefolk og giver indsigt i hvad en patrulje egentligt er og hvad vi skal arbejde hen imod. Der er tale om et professionelt og realistisk kursus tilpasset hjemmeværnets patruljeopgaver.

Vi er fire fra Aarhus, der deltager på kurset, fordi det er det eneste sted i landet hvor vidensniveauet er så godt, at man kan komme videre efter den videregående patruljeuddannelse."

Som deltager på Spejder-modulet fik han en masse praktiske værktøjer med hjem, og en overbevisning om at "forberedelse er alfa og omega".

Lars Lykke fra Hjemmeværnskompagni 6110 Livjægerne deltog også på kurset sidste år og denne gang på Signalmodulet, hvor deltagerne blev opfordret til at prøve grænserne af på det udleverede signalmidler.

"Vi fremstillede blandt andet improviserede batterier og nødantenner. Som patruljemand kan man jo ikke forvente at forsyneren lige kigger forbi med en ny antenne. Et rigtigt godt kursus med instruktører der kan deres kram."
Top

Vigtig lektie
Ikke mindst patruljens sanitetsmand fik nyt blod på tanden:

"Instruktørkræfterne fra Patruljekompagniet ved Østre Landkommando er uovertrufne indenfor deres område" sagde Bent Jensen, patruljedeling ved Specialkompagni 6991 Jonstrup,

"Pludselig er man stolt over at være sanitetsmand i patruljen, fordi man ved at man har lært en masse, som kan bruges i virkeligheden. Det er blevet en hel videnskab."

Udover de nyeste rutiner indenfor stabilisering og behandling af sårede, blev der lagt stor vægt på praktisk indøvelse af patruljens møde med fjenden og efterfølgende flytning og behandling af en såret. Faglærer, oversergent Bendix Lavigne, der blandt andet underviser på Patruljesanitetskursus på Forsvarets Sanitetsskole, var også sikker på, at kursisterne udover det rent sanitetsfaglige også lærte en anden vigtig lektie: Undgå for alt i verden at få en såret! Det belaster patruljen i en sådan grad, at det kan være at den ikke kan løse sin opgave.

Patrulje-Finskyttemodulet lagde især vægt på skjul og sløring, idet den enkelts skydefærdigheder allerede var kontrolleret inden fremmøde. Kursisterne fremstillede deres egen sløringsdragt, en såkaldt "ghillie-dragt", der kan gøre finskytten nærmest usynlig. Og med en faglærer uddannet i England kan det nok være, at der blev hørt efter.

Opgaven med at uddanne patruljefolk er ikke fjern for Patruljekompagni, Østre Landkommando. Dels står enhedens instruktører for den videregående patruljeuddannelse i Hjemmeværnsregion V dels har kompagniet tidligere på året afholdt et to ugers kursus for baltiske patruljeenheder.
TopHjemmeværns-
bladet nr.8,
december 2000
Vigtig lektie


Hjemmeværnsbladet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø