Postbudet afviser man da ikke

Men han viste sig at være "fjende" under øvelsen Mr. Maki, som havde over 3.000 deltagere.

Af Kaj Spangenberg

Det var på fjerdedagen af den store øvelse Mr. Maki, der blev afviklet 3.-9. september 2001, at sergent Birgit Lorentz Jensen fra kompagni 6034 sad vagt ved indgangen til Lokalforsvarsregion København på Kastellet.

Ind trådte to velklædte postbude for at aflevere pakker til henholdsvis stabschefen, oberstløjtnant Henrik Lund og chefen for Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland, major H. H. Dyhrfjeld.

Jamen, etatens folk afviser man da ikke. Men det burde vor gode dørvogter nok have gjort.

Det viste sig nemlig, at begge pakker - den ene maskeret som en video - var af "eksplosiv"' art. Heldigvis fattede modtagerne mistanke i rette tid og fik "bomberne"' destrueret.

"Av, av, dér lærte jeg noget. Under en øvelse skal man ikke stole på nogen som helst, men være opmærksom på, at fjenden kan slå til over alt," lød det bagefter fra den snydte sergent.

"Da det rigtige postbud siden dukkede op, havde jeg nær aldrig lukket ham ind", fortæller Birgit Lorentz Jensen.

Nu har hun lært lektien, som gælder for alle under øvelser og naturligvis især, hvis det drejer sig om en virkelig krisesituation: - Vær mistænksom og årvågen!
Top

Terrorister på spil
Den lære havde folkene fra Lokalforsvarsregion København, der stod vagt uden for Christiansborg og Folketinget under øvelsen. Også her dukkede to postbude op - vist nok ægte af slagsen - men de blev standset, holdt op og visiteret på behørig vis. Og politiet blev tilkaldt, for på det tidspunkt rådede der fortsat en slags fred i dronningeriget.

I den periode arbejdede politi og hjemmeværnsfolk sammen for at lære at håndtere en situation, hvor terrorister er på spil - helt efter konceptet, som Mr. Maki byggede på.

Øvelsen - den første store af sin art, som blev afviklet to måneder efter oprettelsen af Lokalforsvarsregion København - havde deltagelse af over 3.000 mænd og kvinder. De skulle agere i et krisescenario, som - kort fortalt - gik ud på, at danske tropper var udstationeret til en fredsskabende operation i udlandet ('Blueland'), hvilket imidlertid medførte, at konflikten efterhånden bredte sig til hjemligt område med trusler om terror- og sabotageaktioner fra Bluelands sympatisører.
Top

Mod infrastrukturen
Angribende styrker (blå), bestående af norske, tyske og danske patruljeenheder (blandt andet fra hjemmeværnet og Jægerkorpset), blev sat ind imod vitale dele af infrastrukturen i området, hvor Lokalforsvarregion København førte de forsvarende styrker (grøn).

Øvelsesleder i bunkeren på Kastellet, som de mange kampdommere sorterede under, var major Lars Kongsted, der trak i trådene og sørgede for, at øvelsen fulgte drejebogen.

Fjenden indsatte faldskærmsfolk fra helikoptere og andre infiltrerende styrker fra gummibåde, støttet af blandt andet C-130 Herculesfly og flotiller fra Marinehjemmeværnsdistrikt 2. Det gav naturligvis anledning til kamphandlinger, men især en lang række sabotager og demonstrationer, som også hjemmeværnsfolk var med til at imødegå.
Top

Skærpet bevogtning
Beredskabet øgedes allerede fra øvelsens første dag med døgnbemanding af stabene. Politiregion VI og politikredsene skærpede al bevogtning, og samtidig overvågede Flyvehjemmeværnseskadrillerne udvalgte områder.

I løbet af torsdagen og fredagen iværksattes en gradvis aktivering af hjemmeværnets enheder til afløsning af enheder fra hær og flyvevåben - helt efter de forskrifter, som også vil råde i en rigtig krisesituation.

Øvelsen var rig på skærmydsler, og hjemmeværnets kunnen blev sat på alvorlig prøve. Det er umuligt at beskrive hele øvelsens hændelselsesforløb med andet end spredte eksempler.

Eksempelvis "sprængte"en uidentificeret mand med sprængstof hæftet på kroppen ikke bare sig selv, men også porten til Lokalforsvarsafsnittet på Amager i luften.

Den slags kunne også ske, hvis situationen var alvor, for terrorister bruger helt utraditionelle våben, hvad ikke mindst angrebet på World Trade Center og Pentagon i USA ugen efter Mr. Maki blev en sørgelig bekræftelse på.
Top

Skydende ambulancefolk
Nord på kom politihjemmeværnskompagni 9331 Helsingør på hårdt arbejde, da to mand i en varevogn angreb det bevogtede objekt. De blev dog drevet på flugt med kuglerne sprøjtende efter sig.

Men senere kørte en ambulance fra Falck op foran objektet. To "Falckreddere" med alt andet end førstehjælp i tankerne sprang ud af bilen, trak deres pistoler og skød efter vagterne. En snarrådige vagt indfangede dem - blot for at få at vide, at både ambulancen og politiets hundevogn var sprunget i luften. Ak, ja, alt forgæves.
Top

Demonstrationer
Også demonstrationer var en del af Mr. Maki. Allerede på øvelsens anden dag var den gal foran Flyvestation Skalstrup, hvor demonstranter medbragte bannere med en ikke særligt NATO-venlige tekster samt vandfyldte balloner. De sidste blev flittigt brugt under forsøgene på at passere afspærringen, som politikompagnierne bevogtede.

Om torsdagen var den gal foran Hove-senderen. Her stod Livgardens folk vagt for at holde demonstranterne væk. Ved et tilfælde kom disse fra hjemmeværnet, idet man ikke havde andre til at spille rollerne. Der var tale om deltagere i et hjemmeværnskursus under ledelse af kaptajn Jan V. Heine, der syntes, det kunne være lærerigt for hjemmeværnsfolkene at få lov til at prøve, hvordan det er at står på "den anden side". Demonstranterne gjorde virkelig en indsats for Bluelands sag.

Eftersom landet jo ikke var i krig, men officielt i fred, tilkaldtes politiet, da demonstranterne trængte frem til afspærringerne. Livgarden placerede en panseret mandskabsvogn ved indhegningen, mens politi med hunde ordnede demonstranterne for øjnene af mange officielle besøgende, blandt hvilke var flere svenskere og repræsentanter fra de baltiske lande.
Top

Teknologisk sabotage
Også teknologisk sabotage hørte til øvelsen. Blueland tog således hackere i brug og sendte et hav af e-mails mod NATO til Hærhjemmeværnsdistrikt Amager. Selv pressetjenesten på Kastellet, der dagligt udsendte en feltavis, fik så mange forstyrrende data på nettet, at det til sidst var umuligt at sende og modtage stof. Så derfor gik lørdagens feltavis i vasken!

Søndag var det slut. På uddannelsescentret Christiansminde foran en forsamling på 150 gennemgik chefen for Lokalforsvarsregion København, oberst John Bloch Andersen, øvelsen. Her hans konklusion:

"Jeg har set en del, der var særdeles godt. Jeg har set meget, der var godt og solidt. Og lidt, der var mindre godt og mindre hensigtsmæssigt. Men det er mit indtryk, at alle har fået udbytte af denne øvelse. Vi alle er blevet klogere og har fået et indtryk af såvel vore stærke som svage sider. Tak for indsatsen og for den energi og entusiasme, der blev lagt for dagen."
Top

Hjemmeværns-
bladet nr. 6,
oktober 2001
Terrorister på spil

Mod infrastrukturen

Særpet bevogtning

Skydende ambulancefolk

Demonstrationer

Teknologisk sabotage


Hjemmeværnsbladet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø