God træning for patruljeenhederne

En meget lærerig oplevelse at skulle arbejde tæt sammen med soldater med forskellig baggrund under øvelsen Mister Maki.

En af HTs gule havnebusser kom til at spille en vigtig rolle under øvelsen Mister Maki. I løbet af øvelsen indgik en af hjemmeværnets patruljer som fjerde gruppe i en deling fra Livgarden under et samlet infanteriangreb mod et objekt i Københavns havn.

Delingen blev blandt andet søsat ved hjælp af en HT havnebus. Den udmærker sig ved at have en automatisk rampe, der er velegnet til landsætning af soldater.

Forinden havde kampsvømmere fra Patruljekompagni/HOK rekognosceret fra søsiden. Enheden har to patruljer, der er kampsvømmeruddannet ved Frømandskorpset.
Top

Øvede infanteritaktik
Under øvelsen Mister Maki 2001 var det første gang, der var et så direkte militært samarbejde mellem hjemmeværnet og regulære hærenheder. Således øvede patruljer fra hjemmeværnet infanteritaktik sammen med enheder fra Livgarden under ledelse af fører herfra.

"Jeg har selv været værnepligtig soldat og blev overrasket over delingen fra Livgarden. De var meget engagerede og havde en meget dygtig delingsfører" siger en patruljemand fra hjemmeværnet og fortsætter: "Jeg tror, de havde samme positive oplevelse med os fra hjemmeværnet."

Opklaringsenheden fra Gardehusarregimentet samarbejdede også med patruljeenhederne fra "Blueland" (fjenden), inden de senere på ugen skiftede side og blev en del af den forstærkede bevogtning af Holmen sammen med det lokale hjemmeværn.

"For os er det naturligt at arbejde sammen med andre enheder" siger premierløjtnant Ishøj fra Gardehusarregimentets lette opklaringseskadron fra Bornholm. "Vi er en spejder- og opklaringsenhed og møder egne enheder på begge sider af frontlinien."
Top

Unikke rammer
Løjtnant Preben Bille-Brahe fra Patruljekompagni/HOK understreger det unikke i øvelsens rammer: at enheder fra hæren og hjemmeværnet arbejder tæt sammen i overensstemmelse med hensigten med den nye lokalforsvarsregion.

"Det har været en meget lærerig oplevelse at skulle arbejde tæt sammen med soldater med så forskellig baggrund som hjemmeværnet og jægerkorpset, og med andre NATO-landes specialenheder. Nok er det noget, vi er vant til i Patruljekompagni/HOK, men ikke i så stort et omfang som i år, hvor vi har opereret med mere end 25 patruljer med forskellig baggrund. Det har været god træning for vores patruljer og operationscenter."

Operationscentret var primært bemandet af staben fra Patruljekompagni/HOK, ligesom kaptajn Jens Dorph fra Jægerkorpset også var en del af det opstillede hovedkvarter for fjendens specialstyrker. Han var positivt overrasket over patruljekompagniets formåen:

"Af frivillige at være er de meget professionelle. De er uden tvivl toppen af pyramiden inden for hjemmeværnets patruljetjeneste," lød hans anerkendende ord.

For patruljefører Tommy Olhoff fra HJVK 6600 og hans patrulje var en af de største oplevelser at blive indsat med helikopter.

"Det er jo ikke noget man prøver hver dag. Men vi fik også en masse fagligt med hjem, som vi skal træne videre på i enheden."
Top

Hjemmeværns-
bladet nr. 6,
oktober 2001
Øvede infanteritaktik

Unikke rammer


Hjemmeværnsbladet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø