Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando søger nye medlemmer til patruljer vest for Storebælt.
Foto: Lars Dalby

Landsdækkende patruljekompagni

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando/HOK er hjemmeværnets eneste underafdeling med hele Danmark som operationsområde. Nu starter opstillingen af patruljer vest for Storebælt.

Af Nikolaj Grøn

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando skal have kapacitet til at operere indenfor kommandoens operationsområde, det vil sige over hele landet.

"Patruljekompagni/HOK skal derfor udvide kapaciteten med yderligere to operative delinger vest for Storebælt. De to nye delinger skal være en fuldt integreret del af Patruljekompagni/HOK," siger chefen for Hjemmeværnsstaben, oberst I.H. Sørensen.

Hovedopgaven vil fortsat være fjernopklaring og indhentning af taktiske efterretninger til rådighed for Hærens Operative Kommando, men Hjemmeværnskommandoen lægger vægt på, at enheden også udvider sin offensive kapacitet og evnen til at blive indsat overalt i landet.
Top

Placering af enheder
Patruljekompagni/HOK vil fortsat være administrativt underlagt Hærhjemmeværnsdistrikt Ryvangen og have domicil i Nordsjælland.

De to nye delinger vest for Storebælt vil blive støttet af de lokale Hærhjemmeværnsdistrikter som dækker henholdsvis Aalborg og Fredericia, hvor delingerne placeres på længere sigt.

Delingernes centrale placeringer i de to vestlige lokalforsvarsregioner sker af hensyn til tjenestens praktiske gennemførelse og har ingen operativ baggrund. Delingerne vil være operativt underlagt Patruljekompagni/HOK.
Top

Ansøgere fra hele landet
Enheden har tidligere udelukkende været operativt knyttet til det østlige Danmark og har kun optaget personel fra Sjælland og øerne. Rekrutteringsgrundlaget ændres nu, så det fremover vil være muligt at søge om optagelse i Patruljekompagni/HOK, selv om man ikke bor på Sjælland.
Top


Informationsmøder:
- Lørdag 16. marts, kl. 13 i auditoriet, Forsvarets Center for Specialuddannelse, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København.

- Søndag 17. marts, kl. 13 i auditoriet på Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia.

Tilmelding til informationsmøderne skal ske til Patruljekompagni/HOK.
Top

Yderligere informationer:
Du kan kontakte dit lokale Hærhjemmeværnsdistrikt og få tilsendt informationsmateriale om Patruljekompagni/HOK og ansøgningsskema.

For yderligere information besøg www.patruljekompagniet.dk

Patruljekompagni/HOK
Hærhjemmeværnsdistrikt Ryvangen
Svanemøllens Kaserne
2100 København Ø
Tlf: 70 22 65 04

info@patruljekompagniet.dk

Det vurderes at ansøgere med bopæl på Bornholm ikke har praktisk mulighed for at gøre tjeneste i enheden.
TopHjemmeværns-
bladet nr.1,
februar 2002
Placering af enheder

Ansøgere fra hele landet

Informationsmøder

Yderligere informationer
Hjemmeværnsbladet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø