Tilbage til nyeste nummer    Til Arkiv
Patruljekompagniet er en kapacitet
 
Men ingen genvej til specialoperationsstyrkerne.
 
Af Nikolaj Grøn
 

Imens alle i Forsvaret venter spændt på hvad fremtiden bringer, fortsætter tjenesten ufortrødent ved Patruljekompagni/HOK, - Hjemmeværnets eneste patruljekompagni - som en del af 3.000-mandsstyrken.

Året 2004 vil på mange måder minde om året før: Optagelseskursus og uddannelse af nyt personel, øvelser med hæren, instruktørvirke i ind- og udland, samt krævende øvelser og uddannelser med danske og udenlandske specialoperationsstyrker og patruljeenheder.
Top

Ikke Jægerkorpset
Kampsvømmerkursus ved Frømandskorpset (tre uger) og Patruljekursus ved Jægerkorpset (otte uger) hører uden tvivl til de mest krævende uddannelser som personel fra Patruljekompagni/HOK gennemfører i Danmark. Også erfarent hjemmeværnspersonel uden værnepligtsbaggrund optages på kurserne hos specialoperationsstyrkerne, hvis de har gjort tilfredsstillende tjeneste ved Patruljekompagni/HOK først.

”Vi har også ansøgere til patruljekompagniet, der senere vil søge videre til Forsvarets specialoperationsstyrker eller måske ligefrem tror, at enheden er hjemmeværnets jægerkorps, men det er patruljekompagniet ikke.

Selv om det selvfølgelig altid er en fordel at være velforberedt, så er det ikke en genvej til specialoperationsstyrkernes skrappe optagelsesprøver, " siger kaptajn af reserven, Morten Rask, efterretningsofficer ved Patruljekompagni/HOK.
Top

Samarbejde
Patruljekompagni/HOK ligger stor vægt på at træne realistiske scenarier i samarbejde med andre enheder for eksempel fra hæren og søværnet. Senest indsatte patruljekompagniet et antal patruljer fra et af søværnets Standard Flex-skibe, for at rekognoscere mod et antal objekter, der var besat af den lokale milits i ”Bornholm-land”. Patruljerne leverede primært efterretninger til brug for efterfølgende felthærsoperationer mod objekterne, men blev også brugt i direkte angreb mod et objekt.
Top

Informationsmøder i marts
Der bliver holdt en række informationsarrangementer i starten af marts, hvis man vil høre mere om optagelseskravene til Patruljekompagni/HOK og tjenesten ved den landsdækkende enhed.

Læs mere om informationsmøderne og enheden på hjemmesiden: www.patruljekompagniet.dk.

Tilmelding skal ske direkte til Patruljekompagni/HOK på:

Telefon: 70 22 65 04
eller e-mail: info@patruljekompagniet.dk.
TopHjemmeværns-
bladet nr.1,
februar 2004


Ikke Jægerkorpset

Samarbejde

Informationsmøder i marts
Hjemmeværnsbladet, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø